• some image
  • some image
  • some image

KLASEMEN TOP 10 TERTINGGI


Rank Nama No. HP BO Points
1 JEMBU*** 08564779xxxx MAPSTOTO 29
2 GAWEDEW*** 08122748xxxx HOKTOTO 29
3 KEMPO*** 08191290xxxx MCDTOTO 25
4 KECEN*** 08532444xxxx MCDTOTO 25
5 NOK*** 08221873xxxx HOKTOTO 25
6 IPH*** 08532203xxxx HOKTOTO 25
7 ATEN*** 08822132xxxx WAZETOTO 24
8 ANDALA*** 08573130xxxx ISITOTO 24
9 ABIMANY*** 08121464xxxx HOKTOTO 24
10 IGOCOO*** 08125368xxxx COMTOTO 24